LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Glömt lösenordet?

RT Assistans

Besöksadress: STOCKHOLM
Postadress: Livingroom Götgatan 22A, 118 46 STOCKHOLM
Föreståndare: Steen Winterskov, 073-524 60 20
Lagrum: LSS 9:2, Personlig assistans


Målgrupp: RT Assistans vänder sig till barn och vuxna med någon form av funktionsnedsättning och som har beviljats assistans från kommunen eller försäkringskassan.

Huvudman: RT Assistans AB

Org nr: 556952-0025

Upptagningsområde: Verksamhetens upptagningsområde är hela stor Stockholm

"RT Assistans" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Assistansinsatser
Personlig assistans
Lagrum
LSS 9: 2p. - Personlig assistans
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO