LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Glömt lösenordet?

15 dec

Furuvägens gruppbostad och daglig verksamhet

Tfn: 0470-340 30
Fax: 0470-340 30

Besöksadress: Furuvägen 3 Linneryd, ÄLMEBODA
Postadress: Omsorg i Linneryd AB Kyrkogatan 9, 360 23 ÄLMEBODA
Föreståndare: Julia Pettersson Selström, 047034030
Placeringsansv: 0702-199289
Platsantal: 6+6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Målgruppen är hela LSS personkrets 1.1 & 1.3
Ålder 18-50 år

Verksamhetsinriktning: Inriktning personer tillhörande LSS med behov av tydliggörande pedagogik, struktur och lågaffektivt bemötande. Individanpassad daglig verksamhet.

Geografi: Kronobergs län 30 km från Växjö.

Huvudman: Omsorg i Linneryd AB

Org nr: 556754-5057

"Furuvägens gruppbostad och daglig verksamhet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
LSS3
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO