LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

HVB- och Familjehemsdagen på Göteborgs Konserthus

Välkommen till en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på HVB och Familjehem. HVBGuiden.se arrangerar för 9:e året en HVB- och Familjehemsdag i Göteborg.

HVB-dagen är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar inom socialtjänsten med placering eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. Här träffar ni potentiella samarbetspartners, HVB- och Familjehem, tar del av senaste nytt och får massor med inspiration till er dagliga verksamhet.

Välkommen att föranmäla dig som besökare på HVB- och Familjehemsdagen i Göteborg den 18 januari 2022. Vi bekräftar din föranmälan via mejl. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Till anmälan

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.15 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Vägen från utanförskap till innanförskap bland barn och unga"
Föreläsare: Sascha Abdelnabi, kvalificerad kontaktperson för olika kommuner och bedriver Konsultstödda familjehem. Han har även varit behandlingsassistent på ett ungdomsboende/skyddat boende, övervakare för frivården samt ledsagare för unga straffade. Sascha har stor kompetens inom psykisk ohälsa, socialt och pedagogiskt arbete.
Sascha föreläser om ungdomar i riskzonen, familjer i kris, problematiken kring ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD, ADD etc.) samt ger praktisk handledning och verktyg i hur man kan möta dessa unga människor för att få dem till en ljusare vardag. Hur pratar vi med våra ungdomar som har missbruksproblem? Cannabisproblematiken - hur bemöter vi den? Är det ofarligt? Hur kan vi jobba mer effektivt? Avslutningsvis kommer vi att få tips på "enkla vägar för att inte misslyckas".

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00
"Hedersrelaterat våld"
Föreläsare: Sascha Abdelnabi

Hur ska vi bemöta de som utsätts för hedersrelaterade brott?
Hur kan vi förebygga hedersrelaterat våld och förtryck?

Med större kunskap om hederskultur och mekanismen bakom hedersrelaterade brott kan personal inom socialtjänsten på ett bättre sätt identifiera, hantera och se till individens behov i dessa ärenden.
Skambrott (hedersrelaterad problematik) är enligt Sascha ett växande problem och han arbetar dagligen med barn och unga vuxna som är utsatta för hot och våld av släktingar.

12.00 Lättare lunch

13.00

"Gängkriminalitet och skjutvapenrelaterat våld i Sverige"
Föreläsare: Ardavan Khoshnood, Docent i akutsjukvård vid Lunds universitet, kriminolog samt statsvetare
Den grova gängbrottsligheten, främst det skjutvapenrelaterade våldet och sprängningar har drabbat Sverige hårt och blivit allt värre under de senaste åren. Kriminella gäng slåss om drogmarknaden och allt fler faller offer för de knarkrelaterade krigen.
Det finns samband mellan drogerna, dödsskjutningarna och sprängningarna. Kriminell har blivit ett yrke och de kriminella lever på droghandel.

I Göteborg sätter gängen till och med upp egna vägspärrar och drar sig inte för att anordna ett stort gängmöte i de centrala delarna av staden. 
Skjutningarna i Göteborg har på många håll blivit vardag. 

Vi har bjudit in Ardavan Khoshnood för att utifrån hans erfarenheter få svar på:

• Hur är situationen vad gäller brott och anmälningar?
• Hur är det med våldsbrott?
• Svensk statistik över skjutningar och explosioner.
• Svensk statistik jämfört med andra länder.
• Varför läget är som det är i Sverige.
• Hur kommer framtiden bli?
• Vad kan du i din yrkesroll göra åt problemen?

För att gängbrottsligheten ska kunna bekämpas måste många delar av samhället arbeta ihop med polisen: socialtjänsten, skolan, vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin med flera.

14.00 Fika och mingel med utställarna

14.45

"Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer"
Föreläsare: Zandra Kanakaris, Generalsekreterare för Stiftelsen 1000 Möjligheter som arbetar mot killars våld mot tjejer och våld i ungas nära relationer samt med unga i prostitution och människohandel
5 kvinnor mördades av 5 män inom loppet av tre veckor i våras och de misstänkta är närstående män. Frågan om mäns våld mot kvinnor har med rätta fått en framskjuten plats i den svenska politiska debatten. Tisdagen den 20 april 2021 skrev Zandra Kanakaris en debattartikel i SvD och rubriken var "Vi måste stoppa våldet i tidig ålder". Artikeln handlade om våld i unga relationer och att vi måste förstå att mäns våld mot kvinnor börjar med pojkars våld mot tjejer. Och vad som skulle hända om samhället satsade stora resurser på att motverka detta.

Vi accepterar varken förtryck eller att kvinnors tillvaro styrs av män och därför välkomnar vi Zandra som ska föreläsa om:
• Vad är killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer?
• Hur synliggör vi de unga våldsutsatta tjejerna och de våldsutövande killarna?
• Vad kan vi göra för att motverka och stötta?
• Hur kan vi få ett slut på detta våld?


15.45

Vi avrundar dagen 

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

Till anmälan

HVB- och Familjehemsdagen Göteborg - 18 januari 2022

Datum: 2022-01-18
Tid: 08:30-15:45
Ort: Göteborg
Plats: Göteborgs Konserthus

Min avdelning fattar beslut kring placeringar hos vårdgivare och/eller gör biståndsbedömningar
Välj den som närmast motsvarar din tjänst
Ange ditt mobilnummer för att få en påminnelse innan eventet via SMS.

Åhörarmaterial

HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem. Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.

Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom. Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.

LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd. Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.