LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem.

Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.

Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom.

Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.

LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd.

Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.

LSS-dagen Stockholm - 22 mars 2018

LSS-dagen på 7A Odenplan (Odengatan 65)

Välkommen till en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på utveckling, möten och samverkan för professionella inom LSS/SoL. LSSGuiden.se arrangerar för sjätte året i rad en LSS-dag i Stockholm torsdagen den 22 mars.

LSS-dagen är mötesplatsen för er som arbetar med placeringar och biståndsbedömningar inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd.
Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration för ditt dagliga arbete.

Välkommen till vårens stora mötesdag i Stockholm 2018, helt kostnadsfritt!


Anmäl dig här! Program

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Nya bestämmelser om personlig assistans"
Föreläsare: Finn Kronsporre, jurist och konsult.

Nya regler om assistansersättning enligt 51 kap socialförsäkringsbalken och insats enligt 9 § 2 LSS föreslås träda i kraft den 1 april 2018. Reglerna avser att återställa den ordning som gällde före Försäkringskassans ställningstagande den 27 oktober 2017. Härutöver innebär reglerna att s.k. tvåårsomprövningar av assistansersättningen tills vidare läggs på is. Vi går under passet igenom vilka konsekvenser – på gott och ont – som lagändringen får för kommunerna. Förändringen är större än vad som skenbart framgår av förslaget.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00
"Stress och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST)"
Föreläsare: Diana Lorenz, socionom och utbildad psykolog, verksam som kurator på neurologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Diana har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiatrisk samsjuklighet.
Barn och unga med AST stöter på fler hinder i vardagen än andra. Obalans mellan krav och förmåga skapar stress och gör dem mer utsatta för psykisk ohälsa. Denna föreläsning ger många exempel på konkreta lösningar för att förebygga och hantera stress och oro.

Ur innehållet:
Varför är barn och unga med AST ofta stress- och kravkänsliga?
Hur reagerar de i stressituationer?
Hur kan vi göra för att skapa dialog och samarbete med personen och familjen kring stress och stresshantering?
Vilka former av psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos målgruppen?
I vilka lägen behövs insatser från psykiatrin?

11.45 Lättare lunch

13.00

"Att bemöta med utvecklande kommunikation"
Föreläsare: Lasse "Brandmannen" Gustavson, inspirationsföreläsare med såväl praktisk som teoretisk kunskap.
Med värme och humor delar Lasse med sig av kunskap och erfarenheter kring att möta kollegor och brukare på ett utvecklande vis. Självkänsla, engagemang och utforskande attityd, är under denna föreläsning, ledord för att visa på hur vi kan skapa en utvecklande samarbetskultur.
Som nyutbildad brandman brännskadades han livshotande i samband med en utryckning. Han kunde efter 2 års rehabilitering återgå till utryckningstjänst. En seger för honom själv, för kollegorna och arbetsgivaren. Lasse har sedan dess utbildat sig till Hälsopedagog med inriktning mot mental träning, grupputveckling och ledarskap.

13.45 Fika och mingel med utställarna

14.15

"Att bemöta med utvecklande kommunikation"
Föreläsare: Lasse "Brandmannen" Gustavson
Föreläsningen fortsätter.

15.00

Vi avrundar dagen med utlottning av fantastiska priser!

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

Funasdalens Utvecklingscenter