LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Move & Walk Daglig Verksamhet Solna

Mobil: 0760-144751

Besöksadress: Storgatan 70, Solna
Postadress: Storgatan 70, 171 52 Solna, 171 52 Solna
Föreståndare: Rikard Björklund
Placeringsansv: Zoe Primus, Enhetschef, 0790-603368
Platsantal: 20
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Vår huvudmetod och inriktning är Konduktiv Pedagogik, en beprövad erfarenhet inom re/habilitering för personer med neurologiska funktionsnedsättningar och/eller neurologiska symtom i Sverige sedan 1997. KP utvecklades i Ungern under mitten av 1900-talet och är en specialpedagogik med ett holistiskt synsätt där Conductorn (stödpedagogen) guidar mot förbättrat rörelsemönster, självständigare aktivitet och bättre ADL-funktioner.

Verksamhetsinriktning: Så arbetar vi med KP i vår dagliga verksamhet

Genom strukturerade uppgifter/övningar och guidat utförande bidrar conductorn till att hjärnan får stimulans. Hjärnans plasticitet möjliggör att andra hjärnceller kan ta över de förlorade funktionerna.

På vår dagliga verksamhet arbetar vi med KP både enskilt och i grupp, utifrån ditt behov och förmåga, och för att främja social gemenskap, samt ge psykisk, fysisk, kognitiv och kommunikativ stimulans och utmaning. KP kombinerar rörelseaktiviteter med kognitiv, kommunikativ och social utveckling, vilket bidrar till att ge dig möjlighet till rörelse och aktivitet. Genom de aktiviteter som utförs sker inlärning genom fysiska, kognitiva, kommunikativa och sociala interaktioner.

Vi förbereder kroppen inför dagens arbetsuppgifter med ett program med KP. Vi tittar på vilka arbetsuppgifter som kan passa dig och sedan planeras genomförandet av arbetsuppgiften tillsammans med Conductorn. Vi använder oss av pedagogiken under hela dagen genom att utmana dig att använda de funktioner du har och peppa dig att försöka lite till. Det kan handla om att sitta på en stol istället för i rullstolen eller att ta dig mellan arbetsrummet och lunchrummet med minsta möjliga hjälpmedel.

Vi vill att alla som jobbar på vår dagliga verksamhet ska få tillgång till den kommunikation som den enskilda individen behöver och kan använda sig av. Inom KP finns en del som är direkt riktat mot att öva upp talförmågan genom munmotorik. Då övar vi bland annat på andningen, att forma olika ljud och ansiktsmimiken.

Inom KP är lärandeprocessen, inflytande, delaktighet och utveckling de viktigaste verktygen. Detta är alltså integrerande delar av den pedagogik som verksamheten bygger på. En del av värdegrunden inom KP är att alltid se utvecklingsmöjligheter. Den utgår från det konkreta och strävar mot det abstrakta. Ett individuellt anpassat och välplanerat program med KP varje dag förbereder deltagarna till att aktivt kunna använda sin fulla potential.

Org nr: 556549-5180

Upptagningsområde: Hela Sverige

Övriga upplysningar: På Move & Walk Daglig Verksamhet arbetar vi med individuellt anpassade ar­betspass, enskilt och i grupp. Vårt huvudsakliga mål är att främja social ge­menskap och att ge psykisk, fysisk, kog­nitiv och kommunikativ stimulans och utmaning.

Vi vill att du som deltagare ska utvecklas och klara olika vardagssituationer så självständigt som möjligt. Naturligtvis är du med och utformar och tar ansvar för din vardag tillsammans med din kontaktperson, som väl känner till dina behov och önskemål om sysselsättning och målbild. Detta bidrar till, och säkerställer, verksamhetens kvalitet och ger dig en trygg och säker insats.

Vi arbetar tillsammans med alla våra kollegor/verksamheter på Move & Walk för att skapa gemenskap och delaktighet. Vi fikar, äter lunch och umgås ”över gränserna” och det inkluderande synsättet är något som präglar oss alla. Vi vill ha kul på jobbet!

"Move & Walk Daglig Verksamhet Solna" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
CP
Hjärnskada
Neurologisk sjukdom
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
LSS2
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LOV-godkänd
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS