LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?
 

Fredrikstrandsvägens servicebostad

Tfn: 08-586 25 200

Besöksadress: Fredrikstrandsvägen 4, VAXHOLM
Postadress: Fredrikstrandsvägen 4, 185 35 VAXHOLM
Föreståndare: Verksamhetschef Annika Eriksson, 0722-311 224
Platsantal: 15
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Daglig verksamhet för personer med uitvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Verksamheten bedrivs på Återbruksaffären, Växthuset och Paviljongen

Huvudman: Attendo Sverige Ab

Org nr: 556148-5169

"Fredrikstrandsvägens servicebostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder