LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Humana Personlig assistans Dalarna

Tfn: 019-760 86 14

Besöksadress: FALUN
Postadress: Trotzgatan 29, 791 72 FALUN
Placeringsansv: Informatör Karl Madheim, 070-164 89 67
Lagrum: LSS 9:2, Personlig assistans


Huvudman: Humana Assistans AB

"Humana Personlig assistans Dalarna" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Assistansinsatser
Administration
Avlösning
Hemtjänst
Juridisk rådgivning
Ledsagning
Personlig assistans
Utbildning
Vikariepool
Diagnosgrupp
ADHD
ALS
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Blandmissbruk
CP
Demens
Desintegrativ störning
Dubbeldiagnos
Dövblind
Fobier/Depressioner
Hjärnskada
Huntingtons sjukdom
Inlärningsvårigheter
MS
Neurologisk sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
Parkinsons sjukdom
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Ryggmärgsskador
Schizofreni
Stroke
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 2p. - Personlig assistans
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Äldre
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO