LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Funkisgruppen personlig assistans

Tfn: 08-522 501 60

Besöksadress: Korta gatan 7, 5 tr, SOLNA
Postadress: Box 6006, 171 06 SOLNA
Föreståndare: Administravit samordnare Katarina Rakic, 08-522 501 63
Placeringsansv: Katarina Rakic, 073-973 83 30
Antal assistenter: 20
Lagrum: LSS 9:2, Personlig assistans


Målgrupp: Funkisgruppen AB erbjuder individuellt anpassad personlig assistans till vuxna och barn i hela landet.

Verksamhetsinriktning: Funkisgruppen Assistans erbjuder en individuellt anpassad assistans till vuxna och barn i hela landet. Vårt fokus är att vara ett stöd för våra kunder så att förutsättningarna för att kunna leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor ökar. Valfrihet och medbestämmande är viktiga komponenter i vår verksamhet.

Våra kunder får en personlig samordnare som ansvarar för att assistansen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Som kund har du inflytande och får vara med och bestämma. Som ett vidare led i detta utvecklar vi lokala assistanskontor och dessa fungerar som mötesplatser för närhet och personligt bemötande.

Våra kunder och assistenter är alltid välkomna att ringa eller komma förbi och träffa sin administrativa samordnare för att få hjälp eller ställa frågor!

Huvudman: Funkisgruppen AB

Org nr: 556881-6283

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Kontakta Helena Eriksson eller Katarina Rakic för mer information.

Språk: Vi pratar Engelska och Serbokroatiska.

Övriga upplysningar: Funkisgruppen AB erbjuder även arbetslivsinriktad daglig verksamhet för pk 1 i Solna och daglig verksamhet med riktiga arbetsuppgifter för pk 2 i Solna. Vi erbjuder även ledsagning, boendestöd, avlösning, arbetscoachning och lägerverksamhet.

Du hittar oss på Facebook, Twitter och Instragram under #funkisgruppen.

"Funkisgruppen personlig assistans" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Assistansinsatser
Administration
Avlösning
Ledsagning
Personlig assistans
Diagnosgrupp
ADHD
ALS
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Blandmissbruk
CP
Demens
Desintegrativ störning
Dubbeldiagnos
Dövblind
Fobier/Depressioner
Hjärnskada
Huntingtons sjukdom
Inlärningsvårigheter
MS
Missbruk-alkohol
Missbruk-drog
Neurologisk sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
Parkinsons sjukdom
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Ryggmärgsskador
Schizofreni
Stroke
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 2p. - Personlig assistans
Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Äldre
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO