LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Funkisgruppen personlig assistans

Tfn: 08-522 501 60

Postadress: Box 6006, 171 06 SOLNA

Målgrupp: Funkisgruppen AB erbjuder individuellt anpassad personlig assistans till vuxna och barn i hela landet.

Geografiskt läge: Huvudkontor i Solna. Kontor även i Vagnhärad.

Övriga upplysningar: Funkisgruppen AB erbjuder även arbetslivsinriktad daglig verksamhet för pk 1 i Solna och daglig verksamhet med riktiga arbetsuppgifter för pk 2 i Solna. Vi erbjuder även ledsagning, boendestöd, avlösning, arbetscoachning och lägerverksamhet.

Lagrum: LSS 9: 2p.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
ALS
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Blandmissbruk
CP
Demens
Desintegrativ störning
Dubbeldiagnos
Dövblind
Fobier/Depressioner
Hjärnskada
Huntingtons sjukdom
Inlärningsvårigheter
MS
Missbruk-alkohol
Missbruk-drog
Neurologisk sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
Parkinsons sjukdom
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Ryggmärgsskador
Schizofreni
Stroke
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Äldre