Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Livihop AB

Tfn: 01015 15 900

Besöksadress: Tegelviksgatan 40, STOCKHOLM
Postadress: Tegelviksgatan 40, SE-116 41 STOCKHOLM
Lagrum: LSS 9:2, Personlig assistans


Målgrupp: ÄR DU BEHOV UTAV PERSONLIG ASSISTANS?
Det viktigaste för Livihop är att erbjuda ett stort inflytande över ditt liv och möjligheter att påverka din vardag. Den möjligheten får du genom att Livihop tar hand om arbetsgivaransvaret och ser till att du får den assistenten du vill ha genom att erbjuda rätt löner och villkor. Dessutom ser vi alltid till att gå steget längre än andra i form av innovativa lösningar för det är vad vi upplever sätter guldkant på vardagen.
Läs mer på våran webbsida: http://livihop.se/anlita-oss

Verksamhetsinriktning: LIVIHOP - LEV SOM DU VILL
Vi erbjuder individuellt anpassad assistans som underlättar för människor med funktionsnedsättningar att leva det liv de vill.

Personlig assistans där varje människa är unik
Livihops syn på personlig assistans är enkel: alla har rätt till ett bra liv. Vi vet att det finns lika många personligheter som det finns människor, och att var och en har sina behov, önskemål, intressen, viljor och drömmar.

Varje relation mellan assistent och uppdragsgivare är därför unik, och vi är övertygade om att människor med engagerade assistenter får en bättre personlig assistans och därigenom möjlighet till förbättrad livskvalitet.

Vår styrka – Personlig erfarenhet
Vi som arbetar på Livihop har själva erfarenhet av personlig assistans, antingen som uppdragsgivare eller som assistenter. Vissa av oss är även anhöriga eller närstående till assistansberättigade personer med exempelvis ALS eller Downs syndrom. Det ger oss en ovärderlig erfarenhet som vi använder i vårt arbete varje dag, och förståelsen för våra uppdragsgivare och anställda är en av våra största fördelar.

Våra personliga erfarenheter är vad som ger oss en fördel gentemot andra assistansbolag och kommuner. Vi har en oerhört bred kunskapsbas inom alla områden som rör personlig assistans; arbetsmiljö, arbetsledning, aktiviteter, ekonomi, lagstiftning inom LSS och förvaltningsrätt, tillgänglighet och sociala frågor.

Vi har i dag cirka 1200 medarbetare över hela Sverige fördelat på sju lokalkontor.

TILLSYN
Under 2012 fick Livihop tillsyn av tjänstemän från Socialstyrelsen. Tillsynen gick igenom utan anmärkningar och Livihop har idag en mycket god och löpande kontakt med IVO och Socialstyrelsen. Under sommaren 2017 fick Livihop tillsyn av IVO. Tillsynen gick igenom utan anmärkningar.

ARBETSMILJÖ SOM ANSTÄLLD PÅ LIVIHOP
Arbetsmiljö är den miljö du har omkring dig när du arbetar. Den kan påverkas av till exempel luften, ljudet och ljuset, arbetsredskap, hur arbetet är organiserat och trivseln på arbetet.
Livihops mål är att samtliga anställda och uppdragsgivare ska ha en bra fysisk och psykisk hälsa. Därav strävar vi alltid efter att minimera den psykiska och fysiska ohälsan hos de anställda och kunder. Därav arbetar vi systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

FLEXIBEL BINDNINGSTID
För din trygghet har vi i våra avtal för personlig assistans en uppsägningstid som varierar mellan 1-3 månader. Det är du som uppdragsgivare som avgör vilken uppsägningstid du vill ha när vi skriver avtal. Detta för att du inte ska stå utan assistansbolag i fall du inte är nöjd och skulle säga upp oss.

JOURTELEFON
Vi har en jourtelefon så att du som uppdragsgivare eller anställd alltid kan nå oss vid krissituationer på icke kontorstid årets alla dagar.

KOLLEKTIVAVTAL
Livihop är medlem i Vårdföretagarna och assistenternas fackförbund är Kommunal. Vårdföretagarna ger oss stöd i vår vardag som bygger på en professionell och personlig kontakt när det gäller stora och små arbetsgivarfrågor.
KONTOR
En av Livihops viktigaste uppgifter är att vara tillgängliga och ta hand om våra kollegor och kunder. Vi ser varandra som ett team, från uppdragsgivare – assistent – arbetsledare till administrativ personal. Vi vet hur viktigt det är att känna en gemenskap och därför har vi på Livihop tillgängliga lokaler för alla uppdragsgivare samt personal hos Livihop. I dagsläget har vi sju lokalkontor men fler kontor är på gång att öppnas.

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM
Vi följer Socialstyrelsen föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård socialtjänst och verksamheter enligt LSS.

Ledningssystemet användas för att:

Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
Planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Huvudman: Livihop AB

Org nr: 556846-3136

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: 1. FÖRSTA KONTAKTEN
Alla är välkomna att kontakta oss på Livihop! Oavsett om du ännu inte ansökt om personlig assistans eller om du funderar på att byta assistansordnare. Eller så har du eller en anhörig ett funktionshinder och behöver hjälp med att ansöka om personlig assistans. Ofta sker den första kontakten via ett mejl eller telefonsamtal till oss men du kan såklart också besöka ett av våra kontor. Vårt telefonnummer är: 010-15 15 900

2. PERSONLIGT MÖTE
När du kontaktar oss bestämmer vi tid för ett möte då vi träffas i lugn och ro. Antingen träffas vi hos oss eller i ditt hem. Du berättar för oss om dina behov och önskemål samt förväntningar på Livihop. Du har dessutom säkert massor av frågor du vill ha svar på och vi berättar självklart mer om hur vi jobbar på Livihop. Självklart är vårt samtal belagt med tystnadsplikt.

3. FUNDERA
Efter vårt möte vill du säkert fundera i lugn och ro samt diskutera med nära och kära. Under tiden är du välkommen att kontakta oss när som helst om det uppstår fler frågor eller om du vill ringa till någon av våra referenser. Låt det ta den tid du behöver.

4. DU BESLUTAR
När du beslutat dig för att välja Livihop som assistansanordnare, eller att ge oss i uppdrag att för din räkning ansöka om personlig assistans,tar vi hand om allt det praktiska. Från det datum du anser lämpligt tar vi över ansvaret för din personliga assistans. Svårare än så är det inte. Vi är även skyldiga att skicka en kopia av avtalet till Försäkringskassan i samband med valet av oss som anordnare alternativt ansökan om personlig assistans för din räkning.Alla våra tjänster med ansökningar är naturligtvis kostnadsfria.

5. HUR FUNGERAR DET SEDAN?
1. Du får en uppdragsansvarig som tar hand om allt som rör din assistans.
2. En löneadministratör som sköter allt kring löner för dina personliga assistenter.
3. Sist men inte minst, skulle du behöva juridisk hjälp när det gäller din assistans så får du en jurist som tar hand om allt.
Välkommen att höra av dig!

Språk: Syrianska, Arabiska, Spanska, Engelska, Ryska. mm.

Övriga upplysningar: PENSIONER & FÖRSÄKRINGAR
Livihop har genom Pensionsvalet (PV) tecknat följande avtal för samtliga anställda som ett komplement till den allmänna pensionen.

Pensionsförsäkring enligt KAP-planen
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada- TFA
Avtalsgrupplivförsäkring – AGL
Avtalsgruppsjukförsäkring – AGS

SCHEMALÄGGNING OCH TIDRAPPORTER
Vi har är en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans. Med denna webbtjänst blir kontakten mellan uppdragsgivare, assistenter, assistansanordnare och myndigheter enkel och direkt. Kärnan i webbtjänsten är ett smart schema, automatiska tidrapporter och ett system för lönehantering. Med detta som bas i vår schemaläggning och tidrapportering minimerar vi fel och underlättar för våra kunder och anställda i deras arbete och assistans.

TRANSPARENS
Hos oss ska du som uppdragsgivare alltid kunna ha full insyn och kontroll över din assistans. För oss är de viktigast att din assistansersättning går till din assistans. Med tydliga avtal tror vi att du får den kontroll du önskar över din ekonomi och din assistans. Vi har ett väl utformat IT-system där du hemifrån lätt kan ha kontroll över månadens alla kostnader samt se din ekonomiska balans.

UPPDRAGSANSVARIG
Alla våra uppdragsgivare och assistenter har en uppdragsansvarig att vända sig till. Där huvudansvaret ligger på uppdragsansvarig. Denna person har alltså det yttersta ansvaret för utförandet av din assistans, men också det yttersta ansvaret som arbetsgivare för dina personliga assistenter. Till sin hjälp har uppdragsansvarig ett team av medarbetare; schemaläggning, kvalitetsansvarig, jurister och ekonomi.

UTBILDNING
Det finns ett stort behov av ständig kompetensutveckling. Därför strävar vi efter att utveckla våra assistenter genom utbildningar inom ramen för våra uppdragsgivares behov. Vi säkerställer att alla som arbetar som personliga assistenter har de grundkunskaper som krävs för yrket.

VAL AV DELAKTIGHET
Du kan med välja mellan våra två olika avtal hur stor delaktighet du vill ha i samordningen av din assistans. Med en tydlig uppgiftsfördelning går vi tillsammans igenom vilka uppgifter du som uppdragsgivare vill att vi ska ansvara för samt vilka uppgifter du själv vill ha ansvaret över.

VALFRIHET AVSEENDE SERVICE OCH KOSTNADSFÖRDELNING
Vi arbetar med flexibla och uppdragsgivaranpassade lösningar som garanterar goda möjligheter till inflytande. Detta leder till ökad och hög livskvalitet för uppdragsgivare. Utöver daglig service av högsta kvalitet innebär det att uppdragsgivare ska känna trygghet, inflytande, valfrihet och kontroll över sin assistans.

"Livihop AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Assistansinsatser
Administration
Juridisk rådgivning
Personlig assistans
Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
CP
Hjärnskada
Neurologisk sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Stroke
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 2p. - Personlig assistans
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Äldre
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO