LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Humana Personlig assistans Västernorrland

Besöksadress: SUNDSVALL
Postadress: Universitetsallèn 32, 851 71 SUNDSVALL
Placeringsansv: Informatör Mikael Biström, 070-544 88 29
Lagrum: LSS 9:2, Personlig assistans


Huvudman: Humana Assistans AB

Org nr: 556645-2206

"Humana Personlig assistans Västernorrland" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Assistansinsatser
Administration
Avlösning
Hemtjänst
Juridisk rådgivning
Ledsagning
Personlig assistans
Utbildning
Vikariepool
Diagnosgrupp
ADHD
ALS
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
CP
Desintegrativ störning
Dubbeldiagnos
Dövblind
Fobier/Depressioner
Hjärnskada
Huntingtons sjukdom
Inlärningsvårigheter
MS
Neurologisk sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
Parkinsons sjukdom
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Ryggmärgsskador
Schizofreni
Stroke
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Lagrum
LSS 9: 2p. - Personlig assistans
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Äldre
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO