LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Humana Personlig assistans Skaraborgsområdet, Sjuhäradsbygden

Mobil: 070-740 42 14
Tfn: 0515-64 01 01

Besöksadress: FALKÖPING
Postadress: Odengatan 24, 521 43 FALKÖPING
Placeringsansv: Informatör Henrik Malmenskog, 070-740 42 14
Lagrum: LSS 9:2, Personlig assistans


Huvudman: Humana Assistans AB

Org nr: 556605-3996

"Humana Personlig assistans Skaraborgsområdet, Sjuhäradsbygden" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Assistansinsatser
Administration
Avlösning
Hemtjänst
Juridisk rådgivning
Ledsagning
Personlig assistans
Utbildning
Vikariepool
Diagnosgrupp
ADHD
ALS
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Blandmissbruk
CP
Demens
Desintegrativ störning
Dubbeldiagnos
Dövblind
Fobier/Depressioner
Hjärnskada
Huntingtons sjukdom
Inlärningsvårigheter
MS
Neurologisk sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
Parkinsons sjukdom
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Ryggmärgsskador
Schizofreni
Stroke
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO