Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlskrona kommun Elers väg 6

Tfn: 0455-30 46 26

Besöksadress: Elers väg 6, LYCKEBY
Postadress: Elers väg 6, 371 63 LYCKEBY
Föreståndare: Områdeschef Jan Johansson, 0455-30 47 76
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Barn och ungdomar med utvecklingsstörning i åldern 0-21 år.

Verksamhetsinriktning: Korttidsboende

Huvudman: Karlskrona kommun

Org nr: 212000-0829

"Karlskrona kommun Elers väg 6" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Utvecklingsstörning
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor