Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Östersunds kommun - Falken korttidshem

Tfn: 063-143 176

Besöksadress: Östersund
Postadress: Falkfångarvägen 9, 831 71 Östersund
Föreståndare: Ann-Christin Engberg-Ericsson
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Barn & ungdomar

Verksamhetsinriktning: Verksamheten utgår från barn/ungdomars behov vid vistelsen

Huvudman: Östersunds kommun

"Östersunds kommun - Falken korttidshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO