LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nytida Kasper Kollo AB

Tfn: 0701-66 56 39

Postadress: 222 22 Lund

Målgrupp: Både kvinnor/flickor och män/pojkar.

Lagrum: LSS 9: 6p.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor