LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nytida Enigma AB Bällsta Gård

Tfn: 08-28 46 30

Postadress: 168 64 BROMMA
Lagrum: LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet, LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år