LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nytida Enigma AB Backen

Tfn: 08-510 134 10

Postadress: Margretelundsbacken 10-12, 187 76 TÄBY

Inskrivningsförfarande: Via våra placeringsansvariga

Lagrum: LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet, LSS 9: 7p.

"Nytida Enigma AB Backen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Målgrupp
Pojkar och flickor