LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?
 

Västerbottens landsting Neurorehab Sävar (fd Björkgården)

Tfn: 090-785 98 50
Fax: 090-984 75

Besöksadress: Kungsvägen 8 A, SÄVAR
Postadress: 918 31 SÄVAR
Föreståndare: Avdelningschef Gunilla Janzén, 090-17 73 53
Platsantal: 12+9
Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet


Målgrupp: Vuxna personer med progredierande neurologisk sjukdom eller för personer med följdtillstånd efter stroke i yrkesverksam ålder

Verksamhetsinriktning: Neurorehab Sävar är en högspecialiserad rehabiliteringsklinik för personer med progredierande neurologisk sjukdom eller för personer med följdtillstånd efter stroke i yrkesverksam ålder. Sedan 2005 utförs även specifika utredningar för personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar.

En rehabiliterande miljö med närhet till natur, samhälle och möjlighet till möte med andra i likartad situation.

Rehabiliteringsperioder varierar mellan 3 och 6 veckor, dels med individuellt upplagda program eller som kurser för olika diagnosgrupper.

Huvudman: Västerbottens landsting

Org nr: 232100-0222

Upptagningsområde: Remiss krävs från din läkare och bor du i annat län krävs även en specialistvårdsremiss för utomlänsvård.

Inskrivningsförfarande: Specialiserad neurologisk rehabilitering erbjuds till personer
med följdtillstånd av neurologisk sjukdom från Västerbottens län
och Norra sjukvårdsregionen, samt till personer yngre än 65 år
med vaskulär hjärnskada från Västerbottens län.
Ett Vuxenhabiliteringsteam gör utredningar och bedömningar
för personer, boende i Västerbottens län, med medfödda eller
tidigt förvärvade funktionsnedsättningar.

Rehabiliteringsplatser: Det finns 12 platser för dygnetrunt vård
och 9 platser för dagrehabilitering med möjlighet till internatboende.

Rehabiliteringsperioder varierar mellan 3 och 6 veckor, dels med individuellt upplagda program eller som kurser för olika diagnosgrupper.

Remiss krävs från din läkare och bor du i annat län krävs även en specialistvårdsremiss för utomlänsvård.

"Västerbottens landsting Neurorehab Sävar (fd Björkgården)" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Neurologisk sjukdom
Stroke
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS3