LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Haninge kommun Ekens Gård

Tfn: 08-606 80 43

Besöksadress: Eskilsvägen 8 Handen, HANINGE
Postadress: Ekens gård Haninge Kommun Kultur- och fritidsförva, 136 81 HANINGE
Föreståndare: Avdelningschef Mats Granbom 08-606 82 56, 08-606 82 56
Placeringsansv: Ansvarig chef Susanne Hoflin
Platsantal: 8
Lagrum: LSS 9:7, Korttidstillsyn


Målgrupp: Skolungdomar över 12 år med aspergers syndrom.

Verksamhetsinriktning: Fritidsledarna arbetar med individuella utvecklingsplaner för varje enskild ungdom. Ungdomarna ska känna att de blir sedda som individer och att de känner sig trygga i verksamheten, delaktighet och inflytande. Ungdomarna ska få med sig något när de slutar i vår verksamhet så som bättre verktyg för att ha en bra fritid och en kompis.

Huvudman: Haninge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen

Org nr: 212000-0084

"Haninge kommun Ekens Gård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Lagrum
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS2
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO