Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Mölndals stad Korttidstillsyn Klippan

Tfn: 031-315 1000

Besöksadress: Frölundagatan 25 B, MÖLNDAL
Postadress: Frölundagatan 25 B, 431 30 MÖLNDAL
Föreståndare: Enhetschef Thomas Rannegård
Platsantal: 8
Lagrum: LSS 9:7, Korttidstillsyn


Målgrupp: Ungdomar

Huvudman: Mölndals stad

Org nr: 212000-1363

"Mölndals stad Korttidstillsyn Klippan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO