Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Salboheds Gruppboende

Tfn: 070-245 11 02

Besöksadress: Kopparbergsvägen 41, Salbohed
Postadress: Kopparbergsvägen 41, 730 71 Salbohed
Föreståndare: Josephine Rydén, 070-245 11 02
Placeringsansv: 0771-11 33 11
Platsantal: 5+5+5
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Flickor och pojkar i gymnasieålder med lindrig till måttlig utvecklingsstörning, ofta kombinerad med andra former av beteenden som gör att de ha svårt att fungera i många situationer. Vanligt är även diagnoser inom autismspektrumet. Personkrets 1.

Verksamhetsinriktning: Målet för ungdomen är ett självständigt liv och att fungera i sammanhang där ungdomen trivs och utvecklas. Vår uppgift är att ge ungdomen ett tryggt boende och möjligheter att utveckla praktiska- och sociala färdigheter. Vi lägger grunden för sociala färdigheter och utgår alltid från ungdomens förutsättningar och intressen.

Vårt arbete är att göra det dagliga livet i boendet så förutsägbart som möjligt. I boendet ingår omvårdnad, ADL samt kultur- och fritidsaktiviteter.

Vi använder oss av:

Visuella hjälpmedel som scheman/bildscheman och text.
Teckenspråk, sociala berättelser och seriesamtal
Tidshjälpmedel och datorer
Det finns en träningslägenhet knuten till verksamheten.

Fritid
Med en aktiv fritid vill vi ge våra ungdomar goda förutsättningar för delaktighet i samhället.

Vi stöttar ungdomen med att skapa och erbjuda olika fritidsaktiviteter.

En rolig fritid är viktig för att ungdomen skall få en bra balans i livet. Det är också en möjlighet att få kompisar utanför boendet/skolan och bygga nätverk inför vuxenlivet. Det är alltid trevligt att umgås med människor som delar det egna intresset.

Skola
Ungdomarna på Salboheds Gruppboende har möjlighet att gå på gymnasieutbildning på Salbohedsskolan eller annan gymnasiesärskola i vårt närområde.

Personalen på boendet stöttar ungdomen med läxor och i att uppnå målen enligt skolplanen. Boendet samarbetar med Salbohedsskolan och deltar på gemensamma möten.

Geografi: LSS-boenden.

Norrby Boda: 0224-566 31
5 platser

Danielsberg/Björkbacken: 0224-566 41. 5 platser. Boendet ligger i direkt anslutning till skolan.

Åsen/Björkbacken:0224-56651
5 platser. Boendet ligger i direkt anslutning till skolan.

Västerfärnebo: 0224-566 34, 566 36
5 platser

Huvudman: AB Salboheds Gruppboende

Org nr: 556754-3912

Upptagningsområde: Hela landet. Bemannat året runt, dygnet runt.

"Salboheds Gruppboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Assistansinsatser
Personlig assistans
Diagnosgrupp
ADHD
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO