LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Villa Viking

Tfn: 0513-12604
Fax: 0513-12605

Besöksadress: Hassevägen 1, Herrljunga
Postadress: Hasselvägen 1, 524 30 Herrljunga
Föreståndare: Madelene Norlander, 0513-12604 val 2
Placeringsansv: Föreståndare, 0736-28 78 08
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Ungdomar med LSS-beslut om särskilt boende.
Målgrupp: Ungdomar 14-21 år med begåvningsnedsättning, neuropsykiatriska diagnoser, utagerande beteende.

Verksamhetsinriktning: Tydliggörande pedagogik, social färdighetsträning, miljöterapeutisk inriktning.

Geografi: I samhället nära tågstation.

Huvudman: Gläntan AB

Org nr: 556701-0540

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: I samråd med föreståndare.

"Villa Viking" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO