LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Malögårdens elevhem

Tfn: 0522697683

Besöksadress: Bidevindsvägen 9, 45160 Uddevalla, Uddevalla
Postadress: Bidevindsvägen 9, 45160 Uddevalla
Placeringsansv: Sofie Olausson, 0522 - 697683
Platsantal: 10
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Tjejer och killar i gymnasieålder 16-21, med LSS-beslut.

Verksamhetsinriktning: Boendet är en LSS-insats som du kan söka i samband med din studietid på gymnasiet i Uddevalla kommun. Insatsen ska beviljas av LSS-handläggare i din hemkommun. Malögårdens elevboende är ett internat, det innebär att ungdomarna åker hem de dagar det inte är skola. Det finns personal i huset dygnet runt från söndag-fredag. Personal finns på plats från söndag 16.30 och inför helgen går personalen av sitt pass fredag förmiddag. Under lov, helger och andra lediga dagar finns det inte personal i huset. Om handläggaren bedömer att ungdomen klarar sig självständigt över kortare helger utan personal kan detta vara ett alternativ, eventuellt kan viss tillsyn ordnas.
När du bor i huset får du vara med och utföra praktiska sysslor som du har nytta av när du flyttar hemifrån. Vi hjälps åt att städa gemensamma utrymmen, lagar mat tillsammans med personalen och du tar själv ansvar för ditt eget rum och tvätt.
Malögården är riktad till dig som inte är redo att bo själv och behöver ett vuxet stöd i delar av din vardag. Tillsammans med boendestödjare gör du en plan för hur din tid på Malögården ska se ut. Det finns gemensamma regler som alla i huset ska följa. Du får öva på att planera din fritid. Personalen finns som ett stöd för att hjälpa dig att hitta en balans mellan aktivitet och vila.

Geografi: Boendet ligger på Skogslyckan i Uddevalla kommun. I närområdet finns en närbutik, pizzeria bra bussförbindelser och vacker natur

Huvudman: Uddevalla kommun

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: När du blir inskriven på Malögårdens ska det finnas tre saker på plats innan; LSS-beslut inklusive placeringsunderlag, egenvårdsintyg och ett antagningsbesked för någon av gymnasieskolorna i Uddevalla kommun, kommunala, privata eller IM.
Du får en av våra boendestödjare som kontaktperson och har med denna ett inskrivningssamtal där vi går igenom husets gemensamma regler, vad det finns för förväntningar och vad du behöver ha med dig när du flyttar in hos oss.

Övriga upplysningar: Lagrum SOL/LSS

"Malögårdens elevhem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Dubbeldiagnos
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS