LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Caritagården Kapellvägen

Besöksadress: Kapellvägen 12, Backaryd
Postadress: Kapellvägen 12, Backaryd
Föreståndare: Anna Hansson, 070-8611541
Placeringsansv: Anna Hansson, 070-8611541
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: vi tar emot vuxna kvinnor med autism PK 1.

Verksamhetsinriktning: vi arbetar mot varje individs självständighet på klientens villkor och förmågor.

Huvudman: Caritagården AB

Org nr: 556916-1630

Upptagningsområde: Rikstäckande

Inskrivningsförfarande: Vi ser gärna att klienterna vistas på vår gård en till två månader innan de flyttar till Backaryd. Gården är uppbyggd så att personalen lär känna klienterna och bygger upp tillit och förtroende som de sedan har med sig när de flyttar till egen lägenhet. Detta är inget tvång utan en möjlighet till att snabbare lära känna klienten då det fungerar som en hemliknande miljö.

Övriga upplysningar: vi arbetar ALLTID efter klientens förmågor, dagsform, energier för att nå ett bra resultat. vi tar fram det klienten behöver om det gäller KBT, DBT eller MI så har vi kontakter med psykologer och kurator som arbetar efter dessa metoder. Caritagårdens boende arbetar tydliggörande genom sociala berättelser, scheman, uppmärkt miljö och ev rollspel om det finns behov av det. vi utgår ifrån vår genomförandeplan och har med oss diagnosen på djupet. vi utgår från det klienten kan och stärker det för att sedan få med de svagheter som behöver kompenseras.

"Caritagården Kapellvägen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Neuropsykiatriska diagnoser
Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Endast kvinnor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Arbetsrelaterad rehabilitering
Socialterapi