Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Gruppboendet Blåklockan

Tfn: 0492-77 00 60
Fax: 0492-77 00 65

Besöksadress: Djursdalavägen, Södra Vi, VIMMERBY
Postadress: Box 79, 598 21 VIMMERBY
Föreståndare: Johanna Danielsson, 0492-77 00 63
Placeringsansv: Nils-Eric Bülow, 0492-77 00 64
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Personkrets 1. Män och kvinnor från 18 år och uppåt. Vi har specifik kompetens när det gäller psykiatrisk tilläggsproblematik.

Verksamhetsinriktning: Lansen Omsorg erbjuder stöd och service till brukare med Aspergers syndrom, utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personkrets 1. Gruppboende med totalt 6 rymliga lägenheter och personal dygnet runt. Vi erbjuder individualiserad meningsfull gemenskap, arbete, sysselsättning och en aktiv fritid utifrån din förmåga och dina önskemål.

• Lansen har även en större lägenhet för anhöriga som kan disponeras kostnadsfritt vid besök av närstående.

• Hos Lansen kan du ta med ditt husdjur till lägenheten i gruppboendet.

Våra ledord

• Kvalificerad personal – vår personal har akademisk utbildning och får kontinuerligt möjlighet att vidareutbilda sig och sin kompetens. Större delen av personalen har mångårig erfarenhet från behandlingsverksamhet inom såväl psykiatri som missbruk vilket ger en högre kvalitetsgrad i Omsorgsarbetet.

• Kvalitet – Lansens mål är att under 2015 ISO-certifiera verksamheten och vi jobbar i enlighet med dessa principer om ständig förbättring där verksamheten styrs genom processer. Genom att arbeta med ständig förbättring kommer verksamheten hela tiden att utvecklas för att säkerställa krav från våra kunder och gällande lagar och författningar.

• Individualisering – vi utgår alltid från individens behov och önskemål när vi utformar insatserna. Vi tar hänsyn till begåvning, grad av autistiska svårigheter och allmän funktionsnivå. Vi tar hänsyn till grundläggande svårigheter som förmågan till kommunikation och social funktion. Vi jobbar förebyggande med problembeteenden främst genom att öka förmågan till fungerande kommunikation. Miljön på Lansen är strukturerad på ett sätt så den blir förutsägbar och förståelig.

Geografi: Verksamheten ligger i Astrid Lindgrens sköna hemstad Vimmerby i Södra Vi, 9 km utanför Vimmerby centrum. Tåg går till Vimmerby där vi kan hämta er.

Huvudman: Lansen Omsorg AB

Org nr: 556935-9762

Upptagningsområde: Hela landet.

Språk: Engelska, Bosniska, Tyska, Ryska

Övriga upplysningar: Vi har även stora lägenheter där det finns möjlighet att bo som par. Hos oss finns även en stor anhöriglägenhet som fritt får disponeras av anhöriga på besök. Hos oss finns det även möjlighet att ta med ditt husdjur till lägenheten.

"Gruppboendet Blåklockan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO