LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Furuvägens gruppbostad och daglig verksamhet

Tfn: 0470-340 30
Fax: 0470-340 30

Besöksadress: Furuvägen 3 Linneryd, ÄLMEBODA
Postadress: Omsorg i Linneryd AB Kyrkogatan 9, 360 23 ÄLMEBODA
Föreståndare: Julia Pettersson Selström, 047034030
Placeringsansv: Julia Pettersson Selström, 0702-199289
Platsantal: 6+6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Målgruppen är hela LSS personkrets 1.1 & 1.3
Ålder 18-50 år

Verksamhetsinriktning: Inriktning mot personer tillhörande LSS med exempelvis autism, utvecklingsstörning, tvångssyndrom och psykisk funktionsnedsättning. Vi arbetar med utgångspunkt i lågaffektiv metod och erbjuder stöd i form av tydliggörande hjälpmedel och individanpassad struktur. Vi erbjuder även individanpassad daglig verksamhet. Verksamheten är belägen i lugn miljö i ett litet samhälle med gångavstånd till matbutik. Verksamheten kännetecknas av hög personaltäthet och aktiviteter genomförs i huvudsak en-mot-en om inte andra önskemål föreligger. Vi tar emot personer med pågående beslut om vård enligt LRV i öppen form.

Geografi: Linneryd är beläget i Tingsryds kommun som ligger i Kronobergs län cirka 30 km från Växjö.

Huvudman: Omsorg i Linneryd AB

Org nr: 556754-5057

"Furuvägens gruppbostad och daglig verksamhet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
LPT
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO