LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Klaragården Falerum

Tfn: 0120-7707 90

Besöksadress: Kronvägen 31, Åtvidaberg
Postadress: Klaragården AB Bjälbovägen 73 592 41 Vadstena, 597 97 Åtvidaberg
Föreståndare: Anneli Ekström, 070-4831612
Placeringsansv: Oscar Rinaldo, 072-1879633
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Personkrets 1

Verksamhetsinriktning: Gruppbostad är för dig som har ett stort behov av:

Stöd av personal dygnet runt.
Närhet till personal.
Att direkt och spontant kunna få stöd av personal.
Omvårdnadsstöd. Stöd i sin omvårdnad kan t ex. vara att få hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig, kommunicera och göra tillvaron begriplig.
Stöd för att umgås tillsammans med andra, som vänner och familj.
Personalen i gruppbostaden kan bland annat ge dig stöd i:

Att sköta din lägenhet.
Skapa rutiner för att du ska få en bra och fungerande vardag.
Planering och tillredning av måltider, antingen i din lägenhet eller tillsammans med andra i gemensamhetsutrymmet. Du väljer själv vad som passar bäst för dig.
Dina fritidsaktiviteter.
Kontakter med ditt nätverk.
Planering av inköp.

Stöd i vardagen

Du bor i en gruppbostad för att få stöd i din vardag och hjälp med det som du har svårt att göra på egen hand. Du bestämmer själv hur utformningen av ditt stöd ska se ut. Grundtanken är att personalen stödjer dig så att du ska känna dig så självständig som möjligt. Det är viktigt att du är beredd att ta emot det stöd som du och personalen har kommit överens om.

Geografi: Klaragården ligger i samhället Falerum ca 15km sydöst om Åtvidaberg.

Huvudman: Klaragården AB

Org nr: 556750-5457

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Direkt til placeringsansvarig eller föreståndare.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Boendet har stora lägenheter och gemensamhetslokaler. Egen gymnsatiksal och slöjdsalar. Nyuppförd gruppbostad 2015.
Handikappanpassat i alla delar.

"Klaragården Falerum" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO