LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Eneby servicebostad

Tfn: 070-166 58 72

Postadress: Slåttergatan 78, 602 12 Norrköping

Målgrupp: Boendet vänder sig till personer med olika funktionsnedsättningar såsom autism och/eller utvecklingsstörning tillhörande personkrets 1 LSS.

Geografiskt läge: Norrköping

Lagrum: LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Utvecklingsstörning
Målgrupp
Kvinnor och män