LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Gruppbostad Villastaden, Evus Omsorg

Tfn: 08-550 331 93

Besöksadress: Runebergsgatan 27, Nyköping
Postadress: Runebergsgatan 27, 611 37 Nyköping
Föreståndare: Mattias Sjöberg, 08-550 331 93
Placeringsansv: Mattias Sjöberg, 08-550 331 93
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Män och kvinnor 18-64 år välkomnas till
Gruppbostad LSS pk1 §9.9 och Daglig verksamhet LSS pk1 §9.10

Org nr: 559020-5125

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Gruppbostad Villastaden, Evus Omsorg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO