LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Säfstahill AB. Höjden och Jonslund.

Tfn: 0151-132 10 Höjden.
Fax: 0151-13310

Besöksadress: VINGÅKER
Postadress: Höjden Säfstaholms gård, 634 80 VINGÅKER
Föreståndare: Gertrud Jeppsson Höjden och Jonslund, 070-5770150
Placeringsansv: Gertrud Jeppsson. Johnny Jeppsson, 070 5770150. 070 5713210, 0705713210
Platsantal: 4 på Höjden och 5 på Jonslund Sammanlagt 9 platser.
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Tydliggörande pedagogik, KAT och KBT.

Huvudman: Säfstahill AB

Org nr: 556723-6236

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Lss-handläggare kontaktar Säfstahill och besök planeras.

Språk: Engelska

"Säfstahill AB. Höjden och Jonslund." ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO