LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Braxens Serviceboende Youth & Care

Tfn: 070-4934468

Besöksadress: Forellgatan 16, Saltsjöbaden (Fisksätra)
Postadress: Saltsjöbaden, 133 42 Saltsjöbaden (Fisksätra)
Föreståndare: Joakim Olofsson, 070-4934468
Placeringsansv: Joakim Olofsson, 070-4934468
Platsantal: 12
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Personer från 18 år och uppåt med högfungerande autism.

Verksamhetsinriktning: Braxens serviceboende är ett boende för vuxna med högfungerande autism. Boendet ligger i Fisksätra, Nacka kommun. Boendet har tolv lägenheter i planlösningar om ettor och tvåor från 44 kvadratmeter. En av våra lägenheter fungerar som satellitlägenhet där det finns möjlighet att prova en mer självständig boendeform. De boende har tillgång till stor gemensamhetslokal där möjlighet finns att laga gemensamma måltider, aktivera sig tillsammans med personal och andra brukare samt träna på social interaktion. Verksamheten är grundad på den enskildes rätt till självbestämmande och personliga integritet. Den enskildes individuella behov styr våra insatser och alla insatser utformas tillsammans med den brukaren.

Org nr: 556731-5733

Upptagningsområde: Hela Storstockholm men vi tar gärna emot förfrågningar från övriga delar av landet.

Inskrivningsförfarande: Kontakta Joakim Olofsson på joakim.olofsson@youthandcare.se alternativt tfn 070-493 44 68 för detaljerad information.

Övriga upplysningar: Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.

"Braxens Serviceboende Youth & Care" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO