LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

05 sep

Evus Omsorg

Tfn: 08-25 33 88

Besöksadress: Måsnarydsvägen 3, SÖDERTÄLJE
Postadress: 151 52 SÖDERTÄLJE
Föreståndare: Helena Hamlin, 08-550 331 91
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Evus Omsorg är en LSS-aktör som erbjuder särskild stöd och service till vuxna (från 18 år) män och kvinnor inom personkrets 1.

Verksamhetsinriktning: Gruppboendet tillhandahåller personal dygnet runt. Vi kan även hantera tilläggsproblematik såsom exempelvis neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi tar emot boende med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov.

Vi vill skapa en utvecklande miljö för såväl boende som anställda. Genom att främja en möjlighet för individer att växa så skapar vi också det engagemang som vi tycker är så speciellt.

Därtill jobbar vi aktivt med att skapa en hållbar värld för kommande generationer, främst genom att:
- engagera personal och boende i hållbarhet
- i hög grad inhandla lokalt och ekologiskt producerade råvaror
- hushålla med de resurser vi har och arbeta systematiskt med detta
- samåka, minska antalet transporter och använda hybridfordon

Hos oss på Evus Omsorg har man full frihet att välja om man vill umgås med andra eller vara för sig själv i egna lägenheten. Samtidigt som man alltid är om- given av personal som finns där för att ge det stöd och den omvårdnad som man behöver. Vid speciella tillfällen, exempelvis högtider, ordnar vi gemensamma högtider om våra boende vill. I området nära oss finns ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Evus Omsorg har även boenderåd där det uppmuntras att framföra förslag och önskemål men även eventuella klagomål.

Vår personal utbildas kontinuerligt inom neuropsykiatrin, TEACCH samt inom bemötande tillsammans med personer med asperger och autism. Våra medarbetare har gymnasiekompetens eller tvåårig eftergymnasial grundläggande omsorgskompetens. I de fall extra kompetens krävs kommer den att finnas hos någon medarbetare. Våra chefer har alltid relevant högskoleutbildning, till exempel med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.

Geografi: Vid sjön Måsnarens stränder, längst ut på en udde med sjöutsikt åt alla håll ligger vårt LSS-boende Måsnaryd. Här trivs man och kan promenera efter stränderna och bara njuta av den vackra vyn och den friska luften. Lummiga, skuggande träd och stora, gröna gräsytor ger möjlighet till en mängd aktiviteter eller bara för njutningens skull. En perfekt idyll bara ett par kilometer från Södertälje centrum med arenaområdet, små fina uteserveringar och stora köpcentrum. Busshållplatsen ligger på bekvämt promenadavstånd och resan in till centrum tar bara några minuter.

Org nr: 559020-5125

Upptagningsområde: Hela landet

"Evus Omsorg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Personkrets
LSS1