LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Rosersbergsvikens Behandlingshem AB

Tfn: 08-590 856 32
Fax: 08-590 314 56

Besöksadress: Rosendal, UPPLANDS VÄSBY
Postadress: 191 91 UPPLANDS VÄSBY
Föreståndare: Rurik Ankarcrona, 070-645 30 33
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Unga vuxna,Vuxna.
Kan tyvärr ej ta emot personer med röresehinder.

Verksamhetsinriktning: Litet LSS boende med daglig verksamhet inom lätta lantbrukssysslor som ger gästerna en mer normal vardag och livssituation som kan frigöra deras starka sidor, hjälper till att se glädjen i livet, att fungera.

Vi vänder oss till personer inom autismspektrum handikapp, Asperger, Autism oftast med ett förståndshandikapp eller svag-begåvning. Gästerna kommer oftast från Stockholm/Uppsala-regionen då man som andra vill ha nära till sina familjer.

Våra gäster är människor som har svårt för att klara av ett eget boende eller ett befintligt omsorgsboende. Det är också personer som har tillfälliga eller mer långvariga sociala / beteende och psykiatriska problem som hindrar dem från att fungera i mer "normala" boende- och arbetssituationer. Här har många börjat att fungera igen.

Geografi: Vackert lantligt på mindre lantgård vid Mälaren, bad, fiske med möjlighet till ridning och nära till både Stockholm,Sigtuna och Arlanda 4.5 km till Pendeltåg, 1,9 km till buss.

Huvudman: Rosersbergsvikens Behandlingshem AB

Org nr: 556359-4851

Upptagningsområde: Mälardalen, Sthlm län och runt liggande län.

Inskrivningsförfarande: Kontakt med Rosersbergsviken för information.

Språk: Engelska, Tyska, Franska

"Rosersbergsvikens Behandlingshem AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO