LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Attendo Öbergsgatans grb

Tfn: 0220-42125

Besöksadress: Rytterne Råby 3, VÄSTERÅS
Postadress: Rytterne Råby 3, SE-725 92 VÄSTERÅS
Föreståndare: Johanna Deblén, 0730-358040
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Ungdomar i åldern 14-23 år med neuropsykiatriska funktionshinder som autismspektrumstörning, ADHD samt ungdomar med lindrig utvecklingsstörning och psykosociala problem.

Verksamhetsinriktning: Verksamheten har fem platser ungdomarna bor i en hemlik miljö med egna personligt inredda rum.

Det finns personal dygnet runt för att ge ungdomarna trygghet och en stimulerande vardag. En vardag som förutom skola, praktik och hemma sysslor givetvis också präglas av en rolig och stimulerande fritid

Geografi: Gruppbostaden Rytterne Råby är ett familjeliknande boende som är beläget i en stillsam miljö med närhet till naturen och vatten i Rytterne strax utanför Västerås.

Huvudman: Attendo Provide Omsorg AB

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Alla förfrågningar mottages av verksamhetschef Johanna Deblén 0730-358040

"Attendo Öbergsgatans grb" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO