LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Attendo Park

Tfn: 072-324 03 55

Besöksadress: Harbostigen 2, 723 40 Västerås, Västerås
Postadress: Harbostigen 2, 723 40 Västerås
Föreståndare: Johanna Deblén, 073-035 80 40
Placeringsansv: Viktoria Agemalm, 070-582 60 20
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Verksamheten vänder sig till personer som har beslut enligt LSS och som tillhör personkrets 1.

Verksamhetsinriktning: Personalen på Attendo Park AB arbetar för att stärka individen genom att motivera och stötta i vardagen. Lågaffektivt bemötande vid utmanande beteende. Den boende får tillsammans med sin kontaktperson utforma en genomförandeplan som beskriver hur, när, vem och vad som behöver finnas för stöd. Vardagarna tillbringar den boende på daglig verksamhet.

Geografi: Verksamheten ligger i tätorten med närhet till grönområden, affär och goda bussförbindelser till Västerås centrum.

Huvudman: Attendo Park AB

Org nr: 556701-3874

Upptagningsområde: Vi välkomnar personer från hela Sverige.

"Attendo Park" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
LPT
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO