LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

LSS Omsorgen - Gruppbostaden Park

Tfn: 0705450112

Besöksadress: Gunnilbogatan 2, Västerås
Postadress: Stigberdsliden 5, 414 63 Göteborg, Västerås
Föreståndare: Fredrik Sevä, 072-307 16 54
Placeringsansv: Jan Persson, 070-5450112
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna personer över 18 år som tillhör personkrets enligt 1 § 1 och 2 LSS med lindrig till måttlig
utvecklingsstörning i kombination med eller misstanke om neuropsykiatrisk diagnos samt
personer med förvärvad skada i vuxen ålder som har beteendeproblem. Med beteendeproblem
avses aggressivitet, våld, självmordsförsök samt självskadande problematik.

Verksamhetsinriktning: Målet för verksamheten är att tillhandahålla ett strukturerat boende för individer med komplex
beteendeproblematik. Verksamheten använder sig av Kognitiv beteendeterapi som metod.

Geografi: Västerås

Huvudman: KBT Struktur Park AB

"LSS Omsorgen - Gruppbostaden Park" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se