Villagatan LSS
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Omsorg i Falköping

Tfn: 0515-12050

Besöksadress: Danska vägen 205, Falköping, Falköping
Postadress: 521 31 Falköping
Föreståndare: Ida Jönsson, 0515-12050
Placeringsansv: Ida Jönsson, 070-3461550
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna personer från 18 år med utvecklingsstörning, autism eller autimsliknande tillstånd.

Verksamhetsinriktning: Vi är ett företag som bedriver gruppbostad och daglig verksamhet för personer tillhörande LSS personkrets 1 som av olika anledningar inte får sina behov av bostad och /eller daglig verksamhet tillgodosedda inom hemkommunen. Vi tar emot personer tillhörande LSS personkrets som erhåller öppen psykiatrisk eller rättspsykiatrisk tvångsvård.
Genomförandeplanen görs tillsammans med den boende utifrån hans/hennes specifika intresse. Vi arbetar utifrån ett strukturerat och tydliggörande arbetssätt och anpassar detta efter individens behov. De flesta aktiviteterna planeras och genomförs individuellt.
Personalen har stora kunskaper och mångårig erfarenhet av arbetet med målgruppen. I insatsen ingår även kultur och fritidsaktiviteter.

Geografi: Gruppbostaden ligger i centrala Falköping som är känt för sina goda kommunikationer och är starkt förknippat med järnvägen. Restiden till Göteborg är 60 minuter, till Stockholm 150 minuter och till Jönköping 45 minuter.
Det finns fem lägenheter (2 rok) för boende samt gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Lägenheterna är fullvärdiga med god standard.

Huvudman: Omsorg i Falköping AB

Org nr: 556844-5554

Upptagningsområde: Vi tar emot boende från hela landet. Tågförbindelserna till Falköping är mycket bra.

"Omsorg i Falköping" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO