Villagatan LSS
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Norra Vram Möllebacken

Tfn: 042-311 58 13

Besöksadress: Norra Vramsvägen 28, Billesholm
Postadress: Norra Vramsvägen 28, 260 50 Billesholm
Föreståndare: Lise-Lotte Jönsson, 042-311 58 41
Placeringsansv: Jessica Skyllerstedt, 042-311 58 17
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Målgrupp: Vuxna från 30 år med med bla alkoholskador, lättare psykiska och sociala funktionsnedsättningar med behov av strukturerat stöd för att på sikt kunna klara ett stödboende eller eget boende i hemkommunen.

Verksamhetsinriktning: Möllebacken: Behandlingsarbetet utgår ifrån att stödja den boende till att stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor genom att bland annat handskas med sina symtom. Strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna de sociala färdigheter utifrån förmåga och behov.

Vi erbjuder:
• ADL-bedömning
• AMPS-bedömning
• Allmänpsykiatrisk utredning
• Klassisk massage
• Taktil massage
• MI-samtal

Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål från den boende.

Huvudman: Partbergruppen Svenska

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av information/studiebesök eller direktplacering.

Övriga upplysningar: Möllebacken är beläget nordost om Bjuv alldeles
i kanten av Söderåsen. 15 minuter från Helsingborg.

"Norra Vram Möllebacken" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Missbruk-alkohol
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
SoL 7.1.3 - Hem för viss annan heldygnsvård
Målgrupp
Kvinnor och män
Äldre
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO