LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Norra Vram Vårdboende

Tfn: 042-311 58 47 SSK
Fax: 042-741 14

Besöksadress: Norra Vramsvägen 28, BILLESHOLM
Postadress: Norra Vramsvägen 28, 260 50 BILLESHOLM
Föreståndare: Lise-Lotte Jönsson, 042-3115841
Placeringsansv: Minela Zarifovic, 072-2464832
Platsantal: 43 st ( 12+10+12+6+3)
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Målgrupp: Personer med stora omvårdnadsbehov, lättare
psykiska och sociala funktionsnedsättningar
eller med behov av rehabilitering. Vi erbjuder
även vård i livets slutskede eller annan
somatisk vård. Finns möjlighet både till korttid
och permanentplacering.

Verksamhetsinriktning: Behandlingsarbetet utgår från den enskildes resurser och behov. Våra specialistsjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och läkare arbetar i team med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås.


Omvårdnadsarbetet utgår från den boendes funktionsförmåga, resurser och behov där strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna de sociala färdigheterna utifrån förmåga och behov. Verksamhetens mål är att ge människor en god livskvalitet i en trygg miljö med personal dygnet runt.

Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål från den boende.


Vi erbjuder:
» ADL-bedömning
» Olika funktionsbedömningar
» Allmänpsykiatrisk utredning
» Klassisk massage
» Taktil massage
» MMT

Geografi: Norra Vram är beläget i en lugn och naturskön miljö alldeles i kanten av Söderåsens sluttningar. Det ligger ca 15 km från Helsingborg och ca 1,5 km från Bjuvs centrum.

Huvudman: Partnergruppen Svenska AB

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av informations-/
studiebesök eller direktplacering. Vid behov
ombesörjer vi transport till och från vår enhet.

Språk: Vi talar utöver svenska även engelska, tyska, danska, marockanska, serbokratiska och teckenspråk. Vid behov finns tolkservice att tillgå.

"Norra Vram Vårdboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ALS
Demens
Fobier/Depressioner
Hjärnskada
Huntingtons sjukdom
MS
Neuropsykiatriska diagnoser
Parkinsons sjukdom
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Stroke
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
SoL 7.1.3 - Hem för viss annan heldygnsvård
Målgrupp
Kvinnor och män
Äldre
Särskilda upplysningar
LPT
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Äldreboende