LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Norra Vram Vårdboende

Tfn: 042-311 58 47
Fax: 042-741 14

Besöksadress: Norra Vramsvägen 28, Billesholm
Postadress: Norra Vramsvägen 28, 260 50 Billesholm
Föreståndare: Lise-Lotte Jönsson, 042-311 58 41
Placeringsansv: Minela Zarifovic, 072-246 48 32
Platsantal: 43 st
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Målgrupp: För vuxna från 21 år och uppåt med alkoholskador, sviktande somatiska förmågor och lättare psykiska och sociala funktionsnedsättningar.
För vuxna från 50 år och uppåt med demenssjukdom och utåtagerande beteende, BPSD.
För vuxna från 65 år och uppåt med stora omvårdnadsbehov, rehabilitering och vård vid livets slut.

Verksamhetsinriktning: Insatsarbetet utgår ifrån att stödja den boende med att stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor genom att bland annat handskas med sina symtom. Vi erbjuder bland annat olika funktionsbedömningar, massage och vardagssamtal

Strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna de sociala färdigheterna utifrån förmåga och behov. Våra sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar i team med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Målet är att klienten ska integreras i samhället utifrån sina behov för att få ordning på sitt liv igen. Vi ser och möter människan där hen befinner sig.

Dagliga individuella aktiviteter erbjuds utifrån önskemål och behov. Vi utgår från den enskildes verklighet genom bland annat en innehållsrik levnadsberättelse. Stöd till anhöriga ges genom ett nära samarbete och en fortlöpande god dialog. Vi erbjuder bland annat MMSE, taktilmassage, Reminiscense och Minnesträning.

Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål från den boende. Vi erbjuder bland annat enklare SPA-behandlingar, filmkvällar, bingo, musikcafé, utflykter, gym, ridning, simning, bowling, inköpsrundor.

Vi dokumenterar enligt IBIC (Individens behov i centrum).

Geografi: Norra Vram är beläget i en lugn och naturskön miljö alldeles i kanten av Söderåsens sluttningar. Det ligger ca 15 km från Helsingborg och ca 1,5 km från Bjuvs centrum.

Huvudman: Partnergruppen Svenska AB

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av informationsmöte/
studiebesök eller direktplacering. Vid behov
ombesörjer vi transport till och från vår enhet.

Språk: Vid behov finns tolkservice att tillgå.

"Norra Vram Vårdboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
ALS
Demens
Fobier/Depressioner
Hjärnskada
Huntingtons sjukdom
MS
Neuropsykiatriska diagnoser
Parkinsons sjukdom
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Stroke
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
SoL 7.1.3 - Hem för viss annan heldygnsvård
Målgrupp
Kvinnor och män
Äldre
Särskilda upplysningar
LPT
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Äldreboende