LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Eslöv

Tfn: 042-311 58 61
Fax: 0413-615 28

Besöksadress: Villavägen 13, ESLÖV
Postadress: 241 31 ESLÖV
Föreståndare: Carina Åkesson, 070-2732788
Placeringsansv: Minela Zarifovic, 072-2464832
Platsantal: 14 st+10 st + 9 st
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Målgrupp: Verksamheten har två inriktningar:

Eslöv Blå : Kvinnor och män från med psykiska funktionsnedsättningar, demenssjukdom
och/eller somatiska och/eller psykogeriatriska vårdbehov.

Eslöv Villan: Kvinnor och män från 21 år, med psykiska och sociala funktionsnedsättningar, som behöver ett litet boende med personal dygnet runt.

Verksamhetsinriktning: Eslöv Blå : Verksamhetens mål är att ge människor en god livskvalité i en trygg miljö med personal dygnet runt. Vi fokuserar på geriatrik och demens med aktiv behandling av hög kvalitet. Vi behandlar de enskilda symptomen och de bakomliggande orsaksfaktorerna individuellt. Våra specialist-sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut och psykiatriker arbetar i team med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Omvårdnadsarbetet är inriktad mot att förbättra symtombilder och öka det allmänna välbefinnandet för att uppnå en god livskvalité.

Vi erbjuder:
• ADL-bedömning
• AMPS-bedömning •
• CAN-skattning
• Massage
• Minnesstimulering
• MI-samtal
• ESL
• MMT

BPSD Register
Senior Alert

Villan: Vi arbetar med metoder som har sin grund i kognitionsteorier,varvat med strukturerad och tydliggörande pedagogik. Vi kartlägger individuella resurser och svårigheter i omgivningen för att hitta rätt strategier för lärandet. Vi stöttar med pedagogiska insatser för att den boende utifrån förmåga och behov skall kunna upprätthålla ett fungerande vuxenliv.Det innebär att leva och befinna sig i ett socialt sammanhang med bostad, sysselsättning,
fungerande socialt nätverk och fritid. Det finns möjligheter till aktiviteter och studieförberedande insatser som bedrivs i samarbete med tex Studieförbundet Vuxenskolan mfl. Aktivitetsplast finns där individanpassade aktiviteter utförs.

Vi erbjuder:
• ADL-bedömning
• AMPS-bedömning
• CAN-skattning
• Massage
• MI-samtal
• ESL

Geografi: Vår enhet ligger centralt i Eslöv, mitt i Skåne med goda kommunikationsförbindelser.

Huvudman: Partnergruppen Svenska AB

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Hela Sverige. Vid behov ombesörjer vi transport till och från vår enhet

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av informations-/studiebesök eller direktplacering.

Språk: Svenska, Engelska, Polska, Finska, Persiska, Danska, Franska, Arabiska, Tyska, Litauiska, Albanska, Bosniska, Spanska, Ryska, Bulgariska och Rumänska. Vid behov finns tolkservice att tillgå.

"Eslöv" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Demens
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Huntingtons sjukdom
Inlärningsvårigheter
Neurologisk sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
Parkinsons sjukdom
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
SoL 7.1.3 - Hem för viss annan heldygnsvård
Målgrupp
Kvinnor och män
Äldre
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Äldreboende
Vårdpedagogik
Socialterapi