LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Björklunda

Tfn: 042- 311 58 90
Fax: 0451-506 77

Besöksadress: Hantverksgatan 1, TYRINGE
Postadress: Hantverkargatan 1, 28223 TYRINGE
Föreståndare: Krtistina Hansen, 042-311 58 13
Placeringsansv: Jessica Skyllerstedt, 042-311 58 17
Platsantal: 39 st resp 6 st
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Målgrupp: Vuxna från 18 år med psykisk funktionsnedsättning samt personer med demenssjukdom.

Verksamhetsinriktning: Vi utgår från den enskildes resurser och behov. Våra specialist-sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och psykiatriker arbetar
i team med fokus av den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Omvårdnadsarbetet utgår från den boendes funktionsförmåga, resurser
och behov där strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna sociala färdigheterna utifrån den boendes förmåga och behov.

Vi erbjuder:
• ADL-bedömning
• AMPS-bedömning
• Allmänpsykiatrisk bedömning
• • CAN-skattning

Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska
aktiviteter.
Vi har en Dagcentral där vi erbjuder ett brett utbud av aktiviteter med allt från handarbete
till fotografering och måleri. Några dagar i veckan hålls studiecirklar i Vuxenskolans regi om intresse finns.

Huvudman: Partner gruppen Svenska AB

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Hela Sverige. Vid behov ombesörjer vi transport till och från våra enheter

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av informations-/studiebesök eller direktplacering.

Språk: Svenska, Engelska, Danska, Kroatiska, Polska, Lettiska, Ryska och teckenspråk.Vid behov finns tolkservice att tillgå.

"Björklunda" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Demens
Fobier/Depressioner
Huntingtons sjukdom
MS
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
SoL 7.1.4 - Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del
Målgrupp
Kvinnor och män
Äldre
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Äldreboende