LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vittsjö

Tfn: 042-311 58 21
Fax: 0451-232 70

Besöksadress: Verumsvägen 12, VITTSJÖ
Postadress: Box 28, 280 22 VITTSJÖ
Föreståndare: Liselotte Rejdvik-Jacobsen, 042-311 58 21, 042-311 58 21
Placeringsansv: Jessica Skyllerstedt, 042-3115817
Platsantal: 44st fördelat på 3 olika team
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Målgrupp: Kvinnor och män från 18 år och uppåt med psykiska funktionsnedsättningar och personer med personlighetsstörning, med eller utan somatiska omvårdnadsbehov.
Även personer med komplexa problem och utåtagerande beteende är välkomna. Vi tar emot enligt Socialtjänstlagen och öppen rättspsykiatrisk vård eller öppen psykiatrisk tvångsvård

Verksamhetsinriktning: Verksamhetens mål är att ge människor med psykisk funktionsnedsättning en god livskvalité i en trygg miljö med personal dygnet runt. Vi utgår från kognitionsteorier och använder oss av tydliggörande pedagogik där den boendes samlade behov och intressen tillgodoses utifrån genomförandeplanen. Träningen är målinriktad och syftar till att den boende stegvis ska klara ett mer självständigt liv som möjligt utifrån förmåga och behov. Våra specialistsjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och
psykiatriker arbetar i team med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Behandlingsarbetet utgår från den boendes funktionsförmåga,
resurser och behov där strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna de sociala färdigheter.
Personalen är flexibla och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Vi har även en Psykiatriker tillgänglig i vår verksamhet.

Vi erbjuder:
• ADL-bedömning
• AMPS-bedömning
• Allmänpsykiatrisk utredning
• Klassisk massage
• Taktil massage
• NADA-behandling
• MI-samtal
• ESL
Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska
aktiviteter efter den boendes förmåga, behov och önskemål.

Geografi: Vittsjö ligger i Hässleholms Kommun i norra Skåne, ca 15 minuter från E4:an ( trafikplats Markaryd Södra)

Huvudman: Partnergruppen Svenska AB

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Hela Sverige. Vid behov ombesörjer vi transport till och från våra enheter.

Inskrivningsförfarande: informationsbesök/studiebesök och
direktplacering.

Språk: Svenska, Engelska, Tyska, Franska, Ryska, Polska, Albanska, Litauiska, Arabiska, Bosniska och teckenspråk. Vid behov finns tolkservice att tillgå.

"Vittsjö" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Fobier/Depressioner
Hjärnskada
Huntingtons sjukdom
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Parkinsons sjukdom
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
SoL 7.1.3 - Hem för viss annan heldygnsvård
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Socialterapi