Socialtjnstdagen 2019 i Stockholm
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Norrbärke Sjukhem

Tfn: 0240/703 30
Fax: 0240/663031

Besöksadress: Herrgårdsvägen 4, SMEDJEBACKEN
Postadress: Herrgårdsvägen 4, SE-777 21 SMEDJEBACKEN
Föreståndare: Ingrid Skogvold, 072- 707 71 40
Placeringsansv: Jessica Skyllerstedt, 042-311 58 17
Platsantal: 18
Lagrum: SoL 7.1.3, Hem för viss annan heldygnsvård


Målgrupp: Vuxna från 30 år med stora omvårdnadsbehov
och särskild omsorg på grund av psykiska och
sociala funktionsnedsättningar, demens eller
annan somatisk vård. Vi erbjuder även vård i
livets slutskede.

Verksamhetsinriktning: Vår vård och behandling utgår från en
humanistisk värdegrund som syftar till att
bevara och beakta människors värdighet.
Vi utgår ifrån kognitionsteorier och lägger stor
vikt vid delaktighet. Vården är målinriktad och
syftar till självständighet och självbestämmande.
Den boende ska klara ett så
självständigt liv som möjligt utifrån sin
förmåga, önskemål och behov.
Våra specialistsjuksköterskor, undersköterskor,
kokerskor, aktivitetsansvarige och psykiatriker
arbetar i team.

Norrbärke sjukhem kännetecknas av en
familjär anda med stabila relationer och ett
stort engagemang. Maten lagas från grunden i
vårt eget kök. Vi erbjuder:
» ADL
» Musikterapi
» Gymnastik
» Polynesisk Akupressur massage
» NADA
» Taktil massage
» Sinnenas trädgård
Varje boende har sin egen kontaktperson som
särskilt ansvarar för den boendes hälsa,
förmåga, behov och önskemål.

Huvudman: Norrbärke Sjukhem AB

Org nr: 556564-9778

Upptagningsområde: Hela Sverige

Boendet ligger 1 mil söder om Ludvika,
20 mil nordväst om Stockholm.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av informations-
/studiebesök eller direktplacering. Vid behov
kan vi ev ombesörja transport till och från vår enhet.

Språk: Engelska och polska

"Norrbärke Sjukhem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Demens
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
MS
Neuropsykiatriska diagnoser
Parkinsons sjukdom
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Målgrupp
Kvinnor och män
Äldre
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO