LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Wikmansgårdens Sjukhem

Tfn: 0225-305 00
Fax: 0225-306 50

Besöksadress: Björkallén 1, VIKMANSHYTTAN
Postadress: Björkallén 1, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN
Föreståndare: Anna Michols, 072-707 69 50
Placeringsansv: Jessica Skyllerstedt, 042-311 58 17
Platsantal: 25
Lagrum: SoL 7.1.3, Hem för viss annan heldygnsvård


Målgrupp: Vuxna

Huvudman: Wikmansgården AB

Org nr: 556167-4275

"Wikmansgårdens Sjukhem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Autismliknande tillstånd
Demens
Fobier/Depressioner
Huntingtons sjukdom
MS
Neurologisk sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
Parkinsons sjukdom
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Målgrupp
Kvinnor och män
Äldre
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO