LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Landstinget Sörmland Dammsdal

Tfn: 0151-52 43 00
Fax: 0151-52 43 01

Besöksadress: Dammsdal, VINGÅKER
Postadress: Dammsdal, SE-643 92 VINGÅKER
Föreståndare: Charlotta Widerberg, 0151-524310
Placeringsansv: Johan Liw eller Dan Forsberg, Johan 070-5731330. Danne 0151-524308
Platsantal: 38
Lagrum: SoL 7.1.3, Hem för viss annan heldygnsvård


Målgrupp: Barn, Ungdomar

Verksamhetsinriktning: Dammsdal är en skola med boende för ungdomar med autism och Aspergers syndrom. Ungdomarna kommer ifrån olika delar av landet och har oftast varit föremål för omfattande utredningar av barnhabilitering, barnpsykiatrisk klinik och socialförvaltning. Dammsdal kan erbjuda en helhetslösning med skola och boende under elevens skoltid. Verksamheten har plats för 38 elever. Våra ambitioner är att anpassa studier, fritid och vardag. Arbetet baseras på kunskap om funktionsnedsättningen, en specifikt anpassad pedagogik (TEACH), anpassade lokaler, resurspersoner på nära håll och möjlighet att stödja ungdomen under hela dygnet. Vi tar hänsyn till de annorlunda sättet att lära, tänka och förstå verkligheten och hjälper eleven att se sammanhang och meningsfullhet med att gå i skolan. Vårt mål är att eleven slutar skolan på Dammsdal med känslan av att ha uppnått de mål som är rimliga för henne/honom.

Geografi: Västra Sörmland

Huvudman: Landstinget Sörmland, Habilitering och Hjälpmedel

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Kontakta föreståndare eller placeringsansvarig för information.

Övriga upplysningar: Elevens hemkommun betalar kostnaden för vistelsen.

"Landstinget Sörmland Dammsdal" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
LVU
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO