Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

CURA Institutet

Upptäck och förebygg stressrelaterad ohälsa - Sundsvall 5 oktober 2016

Höga krav och stress, både privat och på jobbet, är grundläggande orsaker till psykisk ohälsa. Många driver sig själva för hårt och kompenserar en bräcklig självkänsla med prestationer. Psykisk ohälsa av olika slag är det vanligaste hälsoproblemet och den överlägset största orsaken till sjukskrivningar i Sverige idag. Fyra av tio svenskar har någon gång lidit av, eller känner någon som drabbats av, stressrelaterade tillstånd som ångest, oro, depressioner eller utbrändhet.

Utbildningen bygger på den senaste forskningen och svarar på frågan:

Vad kan du och din arbetsgivare göra för att tillsammans skapa ett hållbart (arbets)liv?

Under denna dag går vi igenom följande:
- Stressens biologi: Biopsykosocial modell från molekyl till organisation.

- Konkreta hjärnergonomiska strategier för arbete och fritid, strategier för att bygga motståndskraft hos individ och organisation.

- Deltagarna får prova på en indexbaserad självskattningsskala KEDS-9 för de viktigaste varningssignalerna på stress.

- Enkät kring de viktigaste förebyggande och hälsofrämjande organisationsfaktorerna samt workshop utifrån survey feedback-modellen och upprättande av handlingsplan.


Anmäl dig här! Program

Program

Mikael Rehnberg

Utbildare: Mikael Rehnberg är biolog och arbetsmiljökonsult. Han föreläser och utbildar om en bred palett av frågeställningar som anknyter till arbetsliv, arbetsmiljö och folkhälsa.

Mikael är flitigt anlitad både som föreläsare och processledare inom arbetsmiljö- och hälsoområdet.

Pedagogik: Föreläsningar varvas med bikupor, skattningar och workshops.

08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 12:00 Stressens biologi och hjärnergonomiska strategier för ett hållbart (arbets)liv
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 14:00 Organisationsfaktorer och nycklar till hållbar framgång
14:00 - 14:30 Kaffe och kaka
14:30 - 16:00 Forts Organisationsfaktorer och nycklar till hållbar framgång