LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Glömt lösenordet?

Nacka kommun EKO daglig verksamhet

Tfn: 08-718 87 37

Besöksadress: Svarvarvägen 1, SALTSJÖ BOO
Postadress: Svarvarvägen 1, 132 38 SALTSJÖ BOO
Föreståndare: Marie Flickman
Platsantal: 20
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Personer med lindrig/måttlig utvecklingsstörning, som har intresse av
skapande verksamhet.

Verksamhetsinriktning: EKO erbjuder omsorgstagarna möjlighet att utveckla sitt skapande och sin kommunikation genom att hitta nya sätt att uttrycka sig. Den huvudsakliga inriktningen är musik, drama, bild & form och data.

Aktiviteterna sker både enskilt och i grupp och varje omsorgstagares har ett individuellt schema utifrån sina önskemål. Verksamheterna samverkar genom att t.ex. bild & form tillverkar rekvisita till dramauppsättningar, dataverksamheten gör skivomslag, och musikverkstaden bidrar med musik till dramauppsättningarna.

Geografi: EKO daglig verksamhet ligger i Kummelbergets industriområde i Orminge.

Huvudman: Nacka kommun

Org nr: 212000-0167

"Nacka kommun EKO daglig verksamhet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO