LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Glömt lösenordet?

Sök verksamhet

Kostnadsfri placeringshjälp

Lämna din placeringsförfrågan här!

Omgående svar från verksamheter med ledig plats.
Du är anonym
Du väljer vilka verksamheter du vill ha kontakt med.
Snabbt, enkelt, kostnadsfritt, tidsbesparande

LSSGuiden, söktjänsten för dig som placerar inom LSS/SoL

Sök verksamhet

Siffran indikerar verksamheter med Ledig plats

Övriga guider

HVBGuiden.se

Facebook Besök oss på FacebookLSS

Här visas ett urval av verksamheter. Använd Sök verksamhet ovan!


 

Allégatan 35 nb, ÖSTERSUND

Lagrum: LSS 9:6, Korttidsvistelse utanför hemmet

Personkrets: LSS1, LSS2

Lediga platser


 

Porfyrvägen 5, Lund

Lagrum: Övrigt

Lediga platser


 

Hjortstigen 1, SOLNA

Lagrum: LSS 9:7, Korttidstillsyn

Personkrets: LSS1

Målgrupp: Pojkar och flickor 

Salstad 19, GRÄSTORP

Lagrum: SoL 7.1.3, Hem för viss annan heldygnsvård

Personkrets: LSS3

Målgrupp: Kvinnor och män, Äldre

Lediga platser


 

Smultronstigen 8, BODEN

Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Målgrupp: Kvinnor och män, Pojkar och flickor

Lediga platser


 

Edövägen 2, SALTSJÖ-BOO

Lagrum: SoL 7.1.4, Vård under en begränsad del av dygnet

Lediga platser


 

Rörbäcksnäs 200, LIMA

Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna

Personkrets: LSS1

Målgrupp: Kvinnor och män

Lediga platser


 

Drottningholmsvägen 322, BROMMA

Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder

LOV-godkänd

Personkrets: LSS1

Målgrupp: Kvinnor och män

Lediga platser


 

Södra Järnvägsgatan 18, VINSLÖV

Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3

Personkrets: LSS3

Målgrupp: Kvinnor och män

Lediga platser


 

Höjdrodergatan 15, MALMÖ

Lagrum: LSS 9:2, Personlig assistans

Personkrets: LSS1, LSS2, LSS3

Målgrupp: Kvinnor och män, Pojkar och flickor

Lediga platser
LSS-dagen 22 september 2016

Funasdalens Utvecklingscenter