LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Denbro Omsorg AB

Besöksadress: Anteliigatan 5A och Västergatan 21 i Växjö, VÄXJÖ
Postadress: Box 405, SE-351 06 VÄXJÖ
Föreståndare: Carolina Karlsson, 073-390 88 86
Placeringsansv: Carolina Karlsson, 073-390 88 86
Platsantal: Anteliigatan 5 platser, Ringsberg 5 platser
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Denbro Omsorg erbjuder en helhetslösning med boende, skola och fritid, för ungdomar 15-21 år, med autismdiagnoser samt tilläggsfunktionsnedsättningar.
Verksamheten har två boenden enligt LSS §9:8, "Denbro Söder" och "Denbro Ringsberg" samt tillhörande skola.
Allt centralt beläget i Växjö.

Verksamhetsinriktning: Vi ser allt lärande i ett livsperspektiv och jobbar för att skapa förutsättningar till vidare studier/arbete, eget boende och en rik fritid.
Det innebär att varje elev har en individuellt planerad dag och stöd efter behov.
Förhållningssättet bygger på varje människas rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sin egen förmåga.
I samspel mellan elev, förälder, uppdragsgivare och Denbro Omsorg upprättas genomförande- och studieplan vilka utvärderas regelbundet.

Geografi: Centralt i Växjö, Småland

Huvudman: Denbro Omsorg AB

Org nr: 556369-1913

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Kontakt tas direkt med VD/verksamhetschefen.

"Denbro Omsorg AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Assistansinsatser
Utbildning
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Ångestsyndrom
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Skolundervisning
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO