LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Denbro Omsorg AB

Besöksadress: Anteliigatan 5A och Västergatan 21 i Växjö, VÄXJÖ
Postadress: Box 405, SE-351 06 VÄXJÖ
Föreståndare: Carolina Karlsson, 073-390 88 86
Placeringsansv: Carolina Karlsson, 073-390 88 86
Platsantal: Anteliigatan 5 platser, Ringsberg 5 platser
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Denbro Omsorg erbjuder en helhetslösning med boende, skola och fritid, för ungdomar 15-21 år, med autismdiagnoser samt tilläggsfunktionsnedsättningar.
Verksamheten har två boenden enligt LSS §9:8, "Denbro Söder" och "Denbro Ringsberg" samt tillhörande skola.
Allt centralt beläget i Växjö.

Verksamhetsinriktning: Vi ser allt lärande i ett livsperspektiv och jobbar för att skapa förutsättningar till vidare studier/arbete, eget boende och en rik fritid.
Det innebär att varje elev har en individuellt planerad dag och stöd efter behov.
Förhållningssättet bygger på varje människas rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sin egen förmåga.
I samspel mellan elev, förälder, uppdragsgivare och Denbro Omsorg upprättas genomförande- och studieplan vilka utvärderas regelbundet.

Geografi: Centralt i Växjö, Småland

Huvudman: Denbro Omsorg AB

Org nr: 556369-1913

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Kontakt tas direkt med VD/verksamhetschefen.

"Denbro Omsorg AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Assistansinsatser
Utbildning
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Ångestsyndrom
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO