LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

CURA Institutet

Boka föreläsare

På mångas begäran presenterar vi nedan föreläsarna från våra event.
Arbetar du inom socialtjänsten, LSS, HVB, familjehem eller stödboende så hoppas vi att någon eller flera av våra föreläsningsämnen ska attrahera just dig. Lyssna på experterna som ger dig de bästa verktygen för att utvecklas i din yrkesroll. 

Vill du boka en halv- eller heldag med våra föreläsare?
Kontakta oss på Cura-teamet:
08-459 24 20 
info@cura.se Diana Lorenz, socionom och utbildad psykolog, verksam som kurator på neurologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset
"Stress och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST)"

Få kostnadsförslag


Finn Kronsporre, jurist och konsult. "Nya bestämmelser om personlig assistans".
Nya regler om assistansersättning enligt 51 kap socialförsäkringsbalken och insats enligt 9 § 2 LSS föreslås träda i kraft den 1 april 2018. 
Vilka konsekvenser – på gott och ont – får lagändringen för kommunerna? Förändringen är större än vad som skenbart framgår av förslaget.

Få kostnadsförslag


Lasse "Brandmannen" Gustavson, inspirationsföreläsare med såväl praktisk som teoretisk kunskap. "Att bemöta med utvecklande kommunikation"

Få kostnadsförslag


Sara Mohammad, GAPF - Riksorganisation mot Hedersvåld. 
Hur är det att leva under hedersrelaterat våld och förtryck? Hur ska vi bemöta de som utsätts för hedersrelaterade brott? Hur kan vi förebygga hedersrelaterat våld och förtryck?
Med större kunskap om hedersrelaterat brott kan personal inom kommun/rättsväsendet/behandling på ett bättre sätt identifiera, hantera och se till individens behov i dessa ärenden. 
Föreläsningen har en bred ansats i syfte att ge kunskap kring hederskultur och mekanismen bakom hedersrelaterade brott. Föreläsningen kan också utgöra en bra början på ett internt arbete i syfte att starta utvecklingsprojekt inom området.

Få kostnadsförslag


Ulla-Maria Andersson, författare, terapeut, personlig erfarenhet av beroendeproblematik. 
"Att vara en missbrukande mamma - lära sig leva med vetskapen om att ha skadat sitt eget barn"

Få kostnadsförslag


Åke Pålshammar, neuropsykolog och universitetslektor vid Uppsala universitet. 
"Hjärnans roll vid beteenden och känslor, minnen och tankar"

Få kostnadsförslag