LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

LSS Omsorgen Riksvägens Servicebostad

Tfn: 070-5450112

Besöksadress: Riksvägen 101, Rabbalshede
Postadress: Stigbergsliden5, 414 63 Göteborg, Rabbalshede
Föreståndare: Platschef Veronica Larsson
Placeringsansv: Jan Persson, 070-5450112
Platsantal: 9
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vår målgrupp är personer som räknas till personkrets 1 enligt LSS §1. Vi riktar oss främst till de som i huvudsak har Aspergers syndrom*, autism eller autismliknande tillstånd och/eller lågbegåvning. Men vi vänder oss också till dem som har neuropsykiatriska funktionshinder eventuellt i kombination med lindring eller måttlig intellektuell funktionsvariation.

"LSS Omsorgen Riksvägens Servicebostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

LOV-godkännanden
Västerås stad